Mennyire lehetünk biztosak abban, hogy egy alkoholista igazat állít, amikor az érzéseit megosztja velünk?

Az alkoholfüggőséggel való megbirkózás érdekében nemcsak a tényleges alkoholfogyasztással érdemes foglalkozni, hanem az életnek mindazon területeivel is, amelyekre a rendszeres szerhasználat kihat. Ebből a szempontból kiemelt jelentősége van az emberi kapcsolatoknak, amelyek számtalan módon kölcsönhatásban állnak szerhasználattal, illetve a szerfüggőséggel. A környezetünkben élőkkel (a párunkkal, a családunkkal) való kapcsolatunk ugyanis alapvetően meghatározza az életminőségünket, miközben az életminőségünk, illetve az arról alkotott elképzelésünk szorosan összefügg azzal, hogy érzelmileg hogyan viszonyulunk a különböző szerek fogyasztásához.

Habár egy alkoholfüggő érzelmei különösen nehezen kifürkészhetőek, az alkoholos befolyásoltság állapotában lévő ember megnyilvánulásaiból valójában fontos dolgokat meg lehet tudni arról, hogy az illető milyen gondolatokat és érzelmeket táplál valamivel kapcsolatban. Emellett persze azt is célszerű figyelembe venni, hogy az adott egyén józan állapotban miről hogyan nyilatkozik. Azután pedig a két különböző tudatállapotban közölt információkat érdemes alaposan is elemezni – annak érdekében, hogy a lehető legpontosabb képet kapjuk, és meg tudjuk állapítani, hogy az illető mennyire szavahihető, illetve mennyire lehet megbízni mindabban, amit állít (például a saját érzéseivel kapcsolatban).

Csak akkor tudjuk megállapítani, hogy bízni lehet-e egy alkoholfüggő szavaiban, ha alaposan elemezzük mindazt, amit ittas állapotban közöl, és azt is, amit józanon mond, majd a két különböző „forrásból” származó információkat össze is vetjük egymással.