Készségfejlesztés

Megbirkózási készséget fejlesztő tréning

A szenvedélybetegségből való felépülés folyamata során az egyik legjelentősebb kihívást azoknak az egyén gondolataival, érzelmeivel és társas kapcsolataival összefüggő problémáknak a kezelése jelenti, amelyek megnövelhetik az alkalmi szerhasználat és a visszaesés kockázatát. Éppen ezért fontos, hogy a felépülőben szenvedélybeteg képes legyen hatékonyan megbirkózni a felépülés során felmerülő problémákkal, és absztinens tudjon maradni – ebben segít a megbirkózási készséget fejlesztő tréning, amely különböző önmegfigyelési és készségfejlesztő gyakorlatokon alapul.

A tréning időtartama: 12-16 egyenként 60 perces foglalkozás heti rendszerességgel

1. Önmegfigyelési gyakorlat

Az egyéni terápiás foglalkozások elején alkalmazott önmegfigyelési gyakorlatok célja, hogy a kliens a tanácsadó instrukciói nyomán beazonosítsa azokat a jellemző gondolatokat és érzéseket, amelyek a tapasztalatai szerint általában megelőzik, illetve követik a szerhasználatot.

2. Készségfejlesztő gyakorlat

Az egyéni terápiás foglalkozások keretében alkalmazott készségfejlesztő gyakorlatok egyrészt a szerhasználat veszélyével fenyegető helyzetek felismerésére és a nehezen kezelhető egyéni problémák felismerésére való képesség fejlesztését, másrészt a sóvárgás kezelésére és a nemet mondásra való képesség fejlesztését szolgálják. A gyakorlatok révén szerzett felkészültség pedig képessé teszi a klienst a felépülés során felmerülő problémákkal való megbirkózásra, és egyúttal magabiztosabbá is teszi őt.

Dudits Józanság Programok - készségfejlesztés

Problémamegoldó csoportos foglalkozás

A problémamegoldó csoportos foglalkozás elsődleges célja, hogy a csoportmunkában rejlő lehetőségek kiaknázása révén – a szenvedélybetegségből való felépülés során jelentkező problémák megoldását szolgáló módon – befolyásolja a csoport egyes tagjainak gondolkodását, érzéseit és cselekedeteit, valamint az önmagához és másokhoz való viszonyát.

Oktatócsoportos foglalkozás

Az oktatócsoportos foglalkozások bizonyított felnőttoktatási alapelvekre épülő foglalkozások, amelyek lehetővé teszik a szenvedélybetegségből való felépülést szolgáló alapvető ismeretek elsajátítását. A foglalkozások keretében többek között az alábbi témák és kérdések tárgyalására, illetve megvitatására nyílik lehetőség.
  • A szerfüggőség kialakulásának okai
  • A függőség bio-pszicho-szociális aspektusai
  • A felépülési folyamat szakaszai 
  • A felépülést segítő eszközök 
  • A visszaesés folyamata 
  • A visszaesésre figyelmeztető jelek

Élménypedagógiai foglalkozás

Az élménypedagógia a tapasztalati tanulás elvére alapozva kiaknázza a személyes fejlődés elősegítésére alkalmas különböző szabadidős tevékenységekben rejlő lehetőségeket, mégpedig annak érdekében, hogy az embert kimozdítsa abból a kényelmi zónából, amelyben nem tud kialakulni a változáshoz és a fejlődéshez elengedhetetlen egyéni motiváció. Ennek megfelelően a foglalkozások keretében olyan – kihívást jelentő és egyben új élményeket kínáló – fizikai feladatokkal szembesül az egyén, amelyeknek a teljesítése kedvező hatást gyakorol a gondolataira, az érzéseire és a cselekvésmódjára egyaránt.

Az olyan szabadidős tevékenységek, mint a túrázás, az akadály- és kötélpályán való mászás, vagy a vadvízi evezés ugyanis több szempontból is jótékony hatással bírnak: a valós vagy vélt korlátok felismerésére való képesség fejlesztése révén egyrészt javítják az ember önismeretét, növelik az önbizalmát, és elmélyítik a felelősségérzetét, másrészt fejlesztik a problémamegoldó képességét. Az ezekhez a tevékenységekhez szükséges alkalmazkodás pedig hozzájárul a kapcsolatteremtő és a konfliktuskezelő képesség fejlődéséhez, illetve rávilágít a megértés és a tolerancia jelentőségére.