Egyéni esetkezelés

Kliensközpontú szemléletünkből adódóan fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink és munkatársaink között – a felépülést elősegítő – jó kapcsolat és hatékony együttműködés legyen. Ennek megfelelően az esetkezelő munkatársak kijelölésekor mindenkor fokozott körültekintéssel járunk el annak érdekében, hogy az egyéni esetkezelésért felelős szakemberek a kezelés keretében a lehető legeredményesebben láthassák el az alábbi feladataikat.

  • Kezelési terv kidolgozása a klienssel együttműködésben
  • A kliens fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérése, és a kezelési terv rendszeres felülvizsgálata, illetve szükség szerinti módosítása
  • A kezelés folytonosságának szakszerű biztosítása
  • Folyamatos támogatás és szükség szerinti krízisintervenció biztosítása a kliens és hozzátartozói számára.

Dudits Józanság Programok - egyéni esetkezelés